Η υπηρεσία μετάφρασης είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία του Μεταφραστικού Κέντρου και σ' αυτήν απασχολείται πάνω από το μισό προσωπικό του. Αποτελείται από τρεις γλωσσικές ομάδες και από το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας επικοινωνεί με τους πελάτες του Κέντρου για τον εντοπισμό των αναγκών τους και την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησής τους. Αυτό πραγματοποιείται με τακτικές επισκέψεις σε πελάτες, με περιοδικές έρευνες και με ανάλυση των παρατηρήσεων των πελατών.

Σε συνεργασία με τους πελάτες, το εν λόγω τμήμα διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια πρακτικής άσκησης και παρουσιάσεις για τους μεταφραστές του Κέντρου, με σκοπό οι τελευταίοι να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων και στις διαδικασίες των πελατών. Επίσης, διοργανώνει παρουσιάσεις για τους πελάτες του, ώστε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την αποστολή και τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Το τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο και για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Αναλαμβάνει τη διάδοση των πληροφοριών μέσω των τακτικών ενημερώσεων του εσωτερικού δικτύου, του δικτυακού τόπου και της πύλης πελατών του Κέντρου.  Το τμήμα καταρτίζει και συντονίζει τη δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων, όπως η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και τα σημαντικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης, καθώς και διάφορα φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία. Οργανώνει επίσης διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας.

Οι μεταφραστές (γλωσσικές ομάδες)

Κάθε γλωσσική ομάδα υποδιαιρείται σε μεταφραστικές ομάδες, μία για κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το μέγεθος της κάθε ομάδας διαφέρει ανάλογα με το τον μεταφραστικό φόρτο εργασίας προς κάθε γλώσσα-στόχο. Όλοι οι μεταφραστές μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα και προέρχονται από διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς, κυρίως από τον γλωσσικό.

Στους μεταφραστές προσφέρεται κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου στο Κέντρο, τόσο στην εκμάθηση γλωσσών (διευρύνοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες και μαθαίνοντας νέες γλώσσες) όσο και στον τομέα δραστηριοτήτων του κάθε πελάτη.

Οι εσωτερικοί μεταφραστές μεταφράζουν και αναθεωρούν έγγραφα και σήματα. Πραγματοποιούν επίσης υποτιτλισμό σε βίντεο, δημιουργούν γλωσσάρια και συμβάλλουν στην εισαγωγή όρων στη διοργανική βάση IATE.

Ως γλωσσομαθείς, οι εσωτερικοί μεταφραστές διασφαλίζουν τη γλωσσική ποιότητα των παρεχόμενων μεταφράσεων. Αυτό ισχύει τόσο για τα κείμενα που μεταφράζονται εσωτερικά όσο και για τα κείμενα που ανατίθενται σε εξωτερικούς εξειδικευμένους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών.

Μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου εξωτερικής ανάθεσης των μεταφράσεων και εσωτερικού ελέγχου της ποιότητάς τους, το Κέντρο έχει καταστεί σημείο αναφοράς για όλες τις πτυχές της αναθεώρησης των μεταφράσεων.