Tõlkekeskus korraldab korrapäraselt pakkumismenetlusi ja osaleb mitmesuguste valdkondade institutsioonidevahelistes pakkumismenetlustes.

Kooskõlas oma asutamismääruse, nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94 on keskus juriidiline isik ja võib sõlmida lepinguid väliste teenuseosutajatega.

Lepingu sõlmimine on võimalik üksnes pärast rangete pakkumismenetluste edukat läbiviimist kooskõlas ELi avalike hangete eeskirjadega.

Pakkumuse esitamiseks peavad huvitatud asutusevälised teenuseosutajad vastama tõlkekeskuse pakkumiskutsele.

Kogu teave pakkumismenetluses osalemise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas või käesoleval veebilehel.

Tuleb siiski arvestada, et tõlkekeskuse veebileht ei asenda ametlikku pakkumiskutset hanketeadete elektroonilises andmebaasis TED (Tenders Electronic Daily), Euroopa Liidu Teataja kaasande veebiversioonis, milles on Euroopa avalike hangete teave.

Seega ei võta tõlkekeskus endale vastutust ega mingeid kohustusi seoses asjaomase teabega oma veebilehel..

Toimuvate pakkumismenetluste (olemasolu korral) loetelu on allpool.

Vabu töökohti praegu ei ole.
Praegu ei ole pakkumismenetlusi ja läbirääkimistega hankemenetlusi.
Praegu ei ole pakkumismenetlusi.
Praegu ei ole läbirääkimistega hankemenetlusi.
Tulemusi ei ole.