Terminoloogiatöö

Terminoloogiatöö seisneb terviklike sõnastike koostamises, mis sisaldavad lähte- ja sihtkeelseid termineid koos määratlustega, allika- ja kontekstiviiteid, märkusi jne.