Programmitöö- ja aruandedokumendid

Tõlkekeskus ajakohastab haldusnõukogu vastuvõetud strateegia alusel kõiki asjaomaseid mitmeaastase planeerimise ja programmitöö dokumente, et viia IT-strateegia, kvaliteedijuhtimine, personalipoliitika, kvalifikatsiooni- ja oskuste juhtimine vastavusse tegevuseesmärkidega.

Mitme aasta strateegia

Mitme aasta strateegias esitatakse järgnevate aastate visioon strateegiliste põhieesmärkidena, mis omakorda määratakse kindlaks strateegiliste alleesmärkide ja algatustena, mis tuleb asjaomasel perioodil teoks teha. Selle ajavahemiku jooksul hinnatakse strateegia rakendamist tulemuslikkuse põhinäitajate abil.

Mitme aasta tööprogramm

Strateegilisi eesmärke ja meetmeid rakendatakse strateegiliste algatuste kaudu, mis on piiratud kestusega vabatahtlike projektide ja programmide kogud, mida viiakse ellu koos organisatsiooni igapäevategevusega tõlkekeskuse mitme aasta tööprogrammi raames.

Aasta tööprogramm

Tõlkekeskuse mitme aasta tööprogrammid jagatakse aasta tööprogrammideks, milles viiakse strateegilised eesmärgid vastavusse praktiliste tegevuste, meetmete ja projektidega, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt eri osakondade tööprogrammides.

Tegevuse aastaaruanne

Tegevuse aastaaruandes antakse ülevaade tõlkekeskuse tegevusest ja saavutustest asjaomasel aastal võrreldes aasta tööprogrammis kehtestatud põhi- ja alleesmärkidega.