Ükskeelne toimetamine tähendab teksti keelelist kontrollimist, veendudes, et see vastab lähtekeele grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärkide kasutamise reeglitele. Toimetaja parandab grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivead. Toimetaja töötab muutuste jälgimise režiimis, et juhtida tähelepanu teksti tehtud muudatustele. Kui toimetaja leiab, et teksti keeleline kvaliteet võiks selguse ja arusaadavuse huvides olla parem, lisab ta teksti kommentaari, soovitades paranduste tegemist. Toimetaja ei pea otsima ega parandama teksti sisuga seotud vigu ega probleeme. Kui toimetaja selliseid võimalikke sisuprobleeme leiab, tõstab ta need tekstis esile. Klient otsustab ise, kas kommentaarid on asjakohased, ja võtab vajalikud meetmed. Toimetaja ei paranda teksti vormindus- ega küljendusvigu.