Image
EU Agencies Network logo

Tõlkekeskus on ELi asutuste võrgustiku liige.

ELi asutuste võrgustiku asutasid ELi liikmesriigid ja ELi institutsioonid, et pakkuda väärtuslikke teenuseid ettevõtetele ja kodanikele ning täita konkreetseid õiguslikke, tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid.

Need tegevused toetavad majandusvaldkondi kogu Euroopas ning annavad tõenduspõhiseid nõuandeid, aidates kujundada poliitikaid ja õigusakte nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

ELi asutused tagavad lisaväärtuse, edendades teabe ja eksperditeadmiste jagamise tavasid ja pakkudes tehnilisi teenuseid valdkondades, mis mõjutavad 500 miljoni Euroopa kodaniku elu.

(allikas: ELi asutuste võrgustiku ekstraneti esileht).