Kuidas kandideerida tõlkekeskusesse tööle?

Üldjuhul vajab tõlkekeskus eriteadmiste ja kogemustega kvalifitseeritud töötajaid, eelkõige oma põhitegevuse ehk tõlkimisega seotud valdkondades.

Vastav teave on tõlkekeskuse veebilehel vabade töökohtade jaotises.

Vabade töökohtade teave avaldatakse asutusesiseselt või -väliselt.

Kuidas kandideerida ajutise teenistuja kohale?

Tõlkekeskus võtab ajutisi teenistujaid pikaajalistele ametikohtadele, et nad täidaksid alalisi ülesandeid.

Rakendussätetes on üksikasjalikult kirjeldatud tõlkekeskuse ja personalivalikukomisjoni kohustusi ja vastutust valikumenetlustes, mida korraldab täielikult või abistab osaliselt Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

E-värbamise süsteemi lisateave on siin.

Kuidas kandideerida ametniku kohale?

Ametnike konkursid toimuvad vastavalt personalieeskirjade III lisale.

Personaliosakond kasutab valikukomisjonide käsiraamatut, mis sisaldab kõiki vajalikke põhimõtteid ja tavasid ning aitab valimiskomisjonidel teha oma tööd ja otsuseid.

Tõlkekeskus on siiani korraldanud sisekonkursse kas üldist laadi või spetsiifiliste ametikohtade täitmiseks, et koostada tõlkekeskuse jaoks reservnimekiri.

Nendel konkurssidel võivad osaleda ainult tõlkekeskuse töötajad.

Kuidas kandideerida lepingulise töötaja kohale?

Tõlkekeskus võtab lepingulisi töötajaid tööle selleks, et

  • tugevdada piiratud kestusega projektidele pakutavat tuge;
  • asendada ametnikke / ajutisi teenistujaid (kas administraatorid või abiteenistujad), kes on rasedus- ja sünnituspuhkusel, haiguspuhkusel, lapsehooldus- või perepuhkusel või kes töötavad osalise tööajaga.