Institutsioonidevahelise koostöö üks tähelepanuväärsemaid saavutusi oli tõlkekeskuse IATE (Euroopa interaktiivne terminibaas) projekti algatamine 1999. aastal. 24 ELi ametlikku keelt hõlmava enam kui 8 miljoni terminiga IATE on praegu maailma suurim terminibaas: 2016. aastal tehti selle avalikus versioonis 36 miljonit päringut ja siseversioonis (pääsevad ligi üksnes ELi töötajad) 18 miljonit päringut.

IATE on üldsusele kättesaadav alates 2007. aastast ning koondab kõigi ELi tõlketeenistuste termineid. Tõlkekeskus haldab projekti tehnilisi aspekte projektipartnerite nimel, kelleks on Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee/Regioonide Komitee, Euroopa Parlamendi suulise tõlke peadirektoraadi, Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi (SCIC), Euroopa Kohtu, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Liidu Väljaannete Talituse ja Euroopa Keskpanga tõlketeenistused. Pea kõigil institutsioonidel oli enne projekti algatamist oma terminibaas, kuid praeguseks on ELi institutsioonide ja asutuste tõlketeenistuste terminibaasid koondatud ühtsesse IATE terminibaasi.