Image
IATE

Tõlkekeskus alustas 1999. aastal Euroopa interaktiivse terminibaasi (IATE) projekti, mis oli oluline saavutus institutsioonidevahelises koostöös. Ligikaudu 8 miljoni terminiga ELi 24 ametlikus keeles on IATE praegu suurim terminibaas kogu maailmas. 2020. aastal tehti avalikust andmebaasiversioonist 36,5 miljonit päringut ja siseversioonist (millel on juurdepääs ainult ELi töötajatel) 21 miljonit päringut. 

IATE on üldsusele kättesaadav alates 2007. aastast ning koondab kõigi ELi tõlketeenistuste terminoloogiaallikaid. Tõlkekeskus haldab projekti tehnilisi aspekte projektipartnerite nimel, kelleks on Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee/Regioonide Komitee, Euroopa Kohtu, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Keskpanga tõlketeenistused. Enamikul neist institutsioonidest oli enne projekti algatamist oma terminibaas, kuid praeguseks on nende kõigi terminibaasid koondatud ühtsesse jagatud IATE terminibaasi.

IATE järgmine vaheetapp oli 2018. aastal, kui avaldati selle uus versioon. Vahend projekteeriti täiesti uuesti, kasutades uusi tehnoloogiaid, ning lisaks uuele välimusele ja kasutuskogemusele pakkus see suuremat koostalitlusvõimet kolmandate isikute vahenditega ning keskendus juurdepääsu ja seadmetevahelise kohandatavuse aspektidele.

Lisateave