European Parliament - Directorate-General for Communication

Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Keskpank