Sujuvalt toimivate organisatsioonide tegevuse keskmes on üldjuhul üks üksus, mis toimib liikumapaneva jõuna. Tõlkekeskuses on see tõlketoe osakonna ülesanne.

Osakond koosneb töövoo haldamise talitusest, kõrgetasemeliste keelelahenduste talitusest ja institutsioonidevahelisest IATE töörühmast.

Töövoo haldamise talitus

Töövoo haldamise talitus on klientide jaoks ühtne operatiivne kontaktpunkt. See vastutab keeleteenuste tellimuste nõuetekohase töötlemise eest, alates tellimuse saamisest kuni valmis tõlke väljastamiseni. See tegeleb ka klientide tagasisidega.
Talituse liikmed täidavad järgmisi ülesandeid:

 • võtavad vastu, analüüsivad ja kinnitavad taotlusi, pidades vajaduse korral klientidega läbirääkimisi;
 • jagavad tõlke-, toimetamis-, keeletoimetamis- ja terminoloogiatöid sise- ja välistõlkijatele;
 • tagavad, et failid tõlkijatele on toimetatavad ja dokumendid klientidele on enne saatmist õiges vormingus;
 • kasutavad keeletehnoloogia vahendeid saabuvate failide täielikuks eeltöötlemiseks;
 • tagavad, et tööd antakse tellijatele üle kokkulepitud tähtajal ja nõutud vormingus;
 • koguvad teenusarvete jaoks vajalikku teavet;
 • käsitlevad kliendi tagasisidet parandatud versiooni taotluse (Corrected Version Request, CVR) funktsiooni kaudu.

Talitus on ka kliendiportaali omanik.

Talitus annab tõlkijatele tõlketöövoo ajal keele- ja tehnilist tuge. Talitus pakub ka koolitusi oma pädevusvaldkondades (nt tehnoloogia kasutamine).

Kõrgetasemeliste keelelahenduste talitus

Kõrgetasemeliste keelelahenduste talitus koosneb mitmest alamrühmast:

 • keeletehnoloogia töörühm, mis jälgib keeleteenuste trende ja uuendusi, analüüsib, kuidas tõlkekeskus saab kõige paremini täita klientide teabeedastusvajadusi, ning arendab ja toetab masintõlke ja automaatse kõnetuvastuse teenuseid;
 • terminoloogiahalduse töörühm, mis pakub ja haldab spetsiifilisi keeleressursse ja ‑vahendeid terminoloogia valdkonnas;
 • Euroopa Liidu kaubamärkide ja disainilahenduste töörühm, mis haldab Euroopa Liidu kaubamärkide ja registreeritud ühenduse disainilahenduste tõlkeprotsessi;
 • projektihaldustalitus koordineerib tõlkekeskuse osakondade ja talituste strateegilisi projekte, tagades tõhusate tegevuslahenduste eduka ja kestliku rakendamise, mis toob kaasa paremad teenused nii klientidele kui ka asutusesisesele personalile.

IATE

Tõlkekeskus majutab institutsioonidevahelise IATE töörühma ja terminoloogide institutsioonidevahelise koostööplatvormi EurTerm koordineerijat IATE projekti partnerite nimel.