Käännöskeskuksen perustamisasetuksen mukaisesti käännöskeskus vastaa EU:n virastojen ja muiden elinten kielipalvelutarpeisiin. Käännöskeskus voi auttaa ruuhkahuippujen tasoittamisessa myös EU:n toimielimiä, joilla on omat käännösyksiköt. Käännöskeskuksella on yhteistyösopimuksia yli 60 asiakkaan kanssa eri puolilla Euroopan unionin aluetta, kuten seuraavasta kartasta ilmenee.

Käännöskeskuksen asiakaspalvelun periaatteena on saavuttaa asiakastyytyväisyys tarjoamalla laadukkaita kielipalveluita tiiviissä yhteistyössä ja tietoja vaihtamalla.

Asiakkaat ovat kumppaneitamme pyrkimyksessämme tarjota EU:n kansalaisille virheetöntä ja helposti luettavaa tietoa heidän omalla kielellään. Kannustammekin asiakkaitamme antamaan palautetta tekemästämme työstä, kuten käännöskeskuksen työnkulun kuvauksesta käy ilmi.

Suodatin

Eurooppa

Hakutulokset: 65 asiakasta (tyhjennä)
logo partner
Sijainti: Brussels

Alueiden komitea (CDR/CoR)

logo partner
Sijainti: Brussels

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI JU)

logo partner
Sijainti: Brussels

Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

logo partner
Sijainti: Brussels

ECSEL-yhteisyritys

logo partner
Sijainti: Ljubljana

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

logo partner
Sijainti: Thessaloniki

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

logo partner
Sijainti: Paris

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

logo partner
Sijainti: Dublin

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

logo partner
Sijainti: Parma

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

logo partner
Sijainti: Prague

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

logo partner
Sijainti: Lisbon

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

logo partner
Sijainti: Budapest

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

Euroopan investointipankki (EIB)

logo partner
Sijainti: Vigo

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

logo partner
Sijainti: Helsinki

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

logo partner
Sijainti: Frankfurt

Euroopan keskuspankki (ECB)

logo partner
Sijainti: Brussels, Luxembourg

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (CCE-DG T)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (CCE-DG JUST)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (CCE-EMPLOI)

logo partner
Sijainti: Turin

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

logo partner
Sijainti: Amsterdam

Euroopan lääkevirasto (EMA)

logo partner
Sijainti: Cologne

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

logo partner
Sijainti: Lisbon

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

logo partner
Sijainti: Strasbourg

Euroopan oikeusasiamies (OMBUDSMAN)

logo partner
Sijainti: London

Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

Euroopan parlamentti (käännöstoiminnan PO)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

logo partner
Sijainti: Warsaw

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

logo partner
Sijainti: Riga

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimisto (BEREC)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (EESC)

logo partner
Sijainti: Vilnius

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

logo partner
Sijainti: Stockholm

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA)

logo partner
Sijainti: Valetta

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

logo partner
Sijainti: Bilbao

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

logo partner
Sijainti: Budapest

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (Cepol)

logo partner
Sijainti: The Hague

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL)

logo partner
Sijainti: Brussels

Euroopan unionin neuvosto (COUNCIL)

logo partner
Sijainti: Vienna

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

logo partner
Sijainti: Valenciennes

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

logo partner
Sijainti: The Hague

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

logo partner
Sijainti: Madrid

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

logo partner
Sijainti: Alicante

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU)

logo partner
Sijainti: Frankfurt

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

logo partner
Sijainti: Heraklion

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

logo partner
Sijainti: Copenhaguen

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

logo partner
Sijainti: Brussels

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (EURSC)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Sijainti: Lisbon

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N)

logo partner
Sijainti: Brussels

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

logo partner
Sijainti: Barcelona

ITER-yhteisyritys (Fusion for Energy)

logo partner
Sijainti: Brussels

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

logo partner
Sijainti: Luxembourg

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)

logo partner
Sijainti: Brussels

Pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanovirasto (aikaisemmin: Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto) (EASME)

logo partner
Sijainti: Brussels

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH-yhteisyritys)

logo partner
Sijainti: Brussels

SESAR-yhteisyritys (SJU)

logo partner
Sijainti: Brussels

Shift2Rail Joint Undertaking

logo partner
Sijainti: Brussels

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

logo partner
Sijainti: Tallinn

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

logo partner
Sijainti: Brussels

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

logo partner
Sijainti: Angers

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

logo partner
Sijainti: Brussels

Yhteisyritys innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (IMI JU)