Käännöskeskuksen perustamisasetuksen mukaisesti käännöskeskus vastaa EU:n virastojen ja muiden elinten kielipalvelutarpeisiin. Käännöskeskus voi auttaa ruuhkahuippujen tasoittamisessa myös EU:n toimielimiä, joilla on omat käännösyksiköt. Käännöskeskuksella on yhteistyösopimuksia yli 60 asiakkaan kanssa eri puolilla Euroopan unionin aluetta, kuten seuraavasta kartasta ilmenee.

Käännöskeskuksen asiakaspalvelun periaatteena on saavuttaa asiakastyytyväisyys tarjoamalla laadukkaita kielipalveluita tiiviissä yhteistyössä ja tietoja vaihtamalla.

Asiakkaat ovat kumppaneitamme pyrkimyksessämme tarjota EU:n kansalaisille virheetöntä ja helposti luettavaa tietoa heidän omalla kielellään. Kannustammekin asiakkaitamme antamaan palautetta tekemästämme työstä, kuten käännöskeskuksen työnkulun kuvauksesta käy ilmi.

Suodatin

Eurooppa

Hakutulokset: 67 asiakasta (tyhjennä)
logo partner

Alueiden komitea (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

ECSEL-yhteisyritys

Location: Brussels
logo partner

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Location: Prague
logo partner

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Euroopan investointipankki (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Euroopan keskuspankki (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Location: Turin
logo partner

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Euroopan oikeusasiamies (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

Location: London
logo partner

Euroopan parlamentti (käännöstoiminnan PO)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimisto (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Euroopan unionin neuvosto (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Location: The Hague
logo partner

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

Location: Madrid
logo partner

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N)

Location: Lisbon
logo partner

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

Location: Brussels
logo partner

ITER-yhteisyritys (Fusion for Energy)

Location: Barcelona
logo partner

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanovirasto (aikaisemmin: Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH-yhteisyritys)

Location: Brussels
logo partner

SESAR-yhteisyritys (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Shift2Rail Joint Undertaking

Location: Brussels
logo partner

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Location: Brussels
logo partner

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Yhteisyritys innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (IMI JU)

Location: Brussels