Käännöskeskuksen perustamisasetuksen mukaisesti käännöskeskus vastaa EU:n virastojen ja muiden elinten kielipalvelutarpeisiin. Käännöskeskus voi auttaa ruuhkahuippujen tasoittamisessa myös EU:n toimielimiä, joilla on omat käännösyksiköt. Käännöskeskuksella on yhteistyösopimuksia yli 60 asiakkaan kanssa eri puolilla Euroopan unionin aluetta, kuten seuraavasta kartasta ilmenee.

Käännöskeskuksen asiakaspalvelun periaatteena on saavuttaa asiakastyytyväisyys tarjoamalla laadukkaita kielipalveluita tiiviissä yhteistyössä ja tietoja vaihtamalla.

Asiakkaat ovat kumppaneitamme pyrkimyksessämme tarjota EU:n kansalaisille virheetöntä ja helposti luettavaa tietoa heidän omalla kielellään. Kannustammekin asiakkaitamme antamaan palautetta tekemästämme työstä, kuten käännöskeskuksen työnkulun kuvauksesta käy ilmi.

Suodatin

Eurooppa

Hakutulokset: 65 asiakasta (tyhjennä)
logo partner
Sijainti: Bryssel

Alueiden komitea (CDR/CoR)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI JU)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Clean Sky -yhteisyritys (CSJU)

logo partner
Sijainti: Bryssel

ECSEL-yhteisyritys

logo partner
Sijainti: Ljubljana

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

logo partner
Sijainti: Thessaloniki

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

logo partner
Sijainti: Pariisi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

logo partner
Sijainti: Dublin

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

logo partner
Sijainti: Parma

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

logo partner
Sijainti: Praha

Euroopan GNSS-virasto (GSA)

logo partner
Sijainti: Lissabon

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

logo partner
Sijainti: Budapest

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

Euroopan investointipankki (EIB)

logo partner
Sijainti: Vigo

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

logo partner
Sijainti: Helsinki

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

logo partner
Sijainti: Frankfurt

Euroopan keskuspankki (ECB)

logo partner
Sijainti: Bryssel, Luxemburg

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (CCE-DG T)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (CCE-DG JUST)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (CCE-EMPLOI)

logo partner
Sijainti: Torino

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

logo partner
Sijainti: Amsterdam

Euroopan lääkevirasto (EMA)

logo partner
Sijainti: Köln

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

logo partner
Sijainti: Lissabon

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

logo partner
Sijainti: Strasbourg

Euroopan oikeusasiamies (OMBUDSMAN)

logo partner
Sijainti: Lontoo

Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

Euroopan parlamentti (käännöstoiminnan PO)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

logo partner
Sijainti: Varsova

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

logo partner
Sijainti: Riika

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimisto (BEREC)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (EESC)

logo partner
Sijainti: Vilna

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

logo partner
Sijainti: Tukholma

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA)

logo partner
Sijainti: Valletta

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

logo partner
Sijainti: Bilbao

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

logo partner
Sijainti: Budapest

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (Cepol)

logo partner
Sijainti: Haag

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Euroopan unionin neuvosto (COUNCIL)

logo partner
Sijainti: Wien

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

logo partner
Sijainti: Valenciennes

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

logo partner
Sijainti: Haag

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

logo partner
Sijainti: Madrid

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

logo partner
Sijainti: Alicante

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU)

logo partner
Sijainti: Frankfurt

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

logo partner
Sijainti: Iraklion

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

logo partner
Sijainti: Kööpenhamina

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (EURSC)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Sijainti: Lissabon

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus (MAOC-N)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

logo partner
Sijainti: Barcelona

ITER-yhteisyritys (Fusion for Energy)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

logo partner
Sijainti: Luxemburg

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanovirasto (aikaisemmin: Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto) (EASME)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH-yhteisyritys)

logo partner
Sijainti: Bryssel

SESAR-yhteisyritys (SJU)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Shift2Rail Joint Undertaking

logo partner
Sijainti: Bryssel

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

logo partner
Sijainti: Tallinna

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

logo partner
Sijainti: Angers

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

logo partner
Sijainti: Bryssel

Yhteisyritys innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (IMI JU)