Ohjelmasuunnittelu ja raportointi

Hallintoneuvoston hyväksymän käännöskeskuksen strategian perusteella käännöskeskus saattaa ajan tasalle kaikki toimintaan liittyvät asiaankuuluvat monivuotiset suunnittelu- ja ohjelma-asiakirjat, jotta IT-strategia, laadunhallinta, henkilöstöpolitiikka ja osaamisen ja taitojen hallinta voidaan yhdenmukaistaa mahdollisimman hyvin sen liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Monivuotinen strategia

Monivuotisessa strategiassa asetetaan visio tuleville vuosille ja esitetään strategisia päämääriä, joista muokataan myöhemmin strategisia tavoitteita ja strategisia aloitteita, jotka on määrä saavuttaa viitekauden aikana. Kyseisen kauden aikana strategian täytäntöönpanoa mitataan keskeisillä strategisilla suorituskykyindikaattoreilla.

Monivuotinen työohjelma

Strategiset tavoitteet ja toimet pannaan täytäntöön useilla strategisilla aloitteilla. Niihin kuuluu monia erilaisia kestoltaan rajallisia harkinnanvaraisia hankkeita ja ohjelmia, jotka toteutetaan organisaation päivittäisten toimien ohella käännöskeskuksen monivuotisten työohjelmien puitteissa.

Vuotuinen työohjelma

The Käännöskeskuksen monivuotiset työohjelmat jaetaan vuotuisiin työohjelmiin, joissa mukautetaan strategiset tavoitteet operatiivisiin käytännön toimenpiteisiin, toimiin ja hankkeisiin, jotka esitetään yksityiskohtaisemmin eri osastojen työohjelmissa.Käännöskeskuksen monivuotiset työohjelmat jaetaan vuotuisiin työohjelmiin, joissa mukautetaan strategiset tavoitteet operatiivisiin käytännön toimenpiteisiin, toimiin ja hankkeisiin, jotka esitetään yksityiskohtaisemmin eri osastojen työohjelmissa.

Vuotuinen toimintakertomus

Vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään yhteenveto käännöskeskuksen toiminnasta ja saavutuksista kyseisenä vuonna vuotuisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien perusteella.