Oikoluvulla tarkoitetaan kielentarkastusta, jolla varmistetaan, että teksti noudattaa lähdekielen kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitussääntöjä. Oikolukija korjaa kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitusvirheet. Oikolukija käyttää työssään muutosten jäljittämistoimintoa, joka näyttää tekstiin tehdyt muutokset. Jos oikolukija katsoo, että tekstin kielellistä laatua voitaisiin parantaa selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta, hän lisää kyseessä olevaan tekstiin huomautuksen parannusehdotuksesta. Oikolukijan ei odoteta huomaavan tai korjaavan tekstin sisältöön liittyviä ongelmia tai virheitä. Jos oikolukija havaitsee mahdollisia sisältöön liittyviä ongelmia, hän merkitsee ne tekstiin korostuksella. Asiakkaan tehtävänä on arvioida kaikkien huomautusten asiaankuuluvuus ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Oikolukija ei korjaa mitään tekstin muotoiluun tai asetteluun liittyviä ongelmia.