Image
IATE

Käännöskeskuksen vuonna 1999 käynnistämä Euroopan interaktiivinen termipankki (IATE ) -hanke oli merkittävä saavutus toimielinten välisessä yhteistyössä. IATE suunniteltiin alun perin EU:n virastoissa käytettävän terminologian hallintaan ja standardointiin, ja myöhemmin se on tukenut EU-tekstien monikielistä laatimista. IATE onkin kasvanut terminologian monitahoiseksi ja dynaamiseksi hallintajärjestelmäksi.

IATE on ollut yleisön käytettävissä vuodesta 2007 alkaen, ja siinä on tuotu yhteen kaikkien EU:n käännösyksiköiden terminologiset resurssit. Käännöskeskus vastaa hankkeen teknisistä näkökohdista hankekumppaneiden puolesta. Kumppaneita ovat käännösyksiköt Euroopan komissiossa, Euroopan unionin neuvostossa, Euroopan parlamentissa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa / Euroopan alueiden komiteassa, unionin tuomioistuimessa, Euroopan investointipankissa ja Euroopan keskuspankissa IATE-termipankkia on kehitetty edelleen sen jälkeen, kun sen täysin uudistettu versio otettiin käyttöön vuonna 2018. IATEssa on uusi tulkkien näkymä, uusia tiedonjakamisen ja uudelleenkäytön ominaisuuksia (lataaminen, kokoelmat) sekä parannettuja tiedonhallinnan mahdollisuuksia (kirjanmerkit, merkinnän tila, ristiviittaukset).

Jos haluat pysyä ajan tasalla, tutustu sivuillamme osioon IATEn viimeisimmästä kehityksestä tai IATEn verkkosivustolla ilmoituksiin versiopäivityksistä.

Kokeile hiljattain käyttöön otettua IATE Search Widget -työkalua, jonka avulla pääsy EU-terminologiaan on helppoa!

IATEn esittelyaineisto

IATEn viimeisin kehitys

  • IATEn verkkotuki
  • Uutta metadataa julkisiin vienteihin
  • IATE Search Widget
  • Haku URL-osoitteella, lisäsuodattimia
  • Uusi varoitus samankaltaisista tuloksista
  • Hakutiedot, joiden haltija on komission tulkkauksen pääosasto