Image
IATE

Käännöskeskuksen vuonna 1999 aloittama IATE (Euroopan interaktiivinen termipankki) -projekti oli merkittävä saavutus toimielinten välisessä yhteistyössä. IATE on nykyään maailman suurin termitietokanta, sillä se sisältää noin 8 miljoonaa termiä EU:n 24 virallisella kielellä. Vuonna 2020 tietokannan julkisessa versiossa tehtiin 36,5 miljoonaa hakua ja sisäisessä versiossa (joka on vain EU-henkilöstön käytössä) 21 miljoonaa hakua. 

IATE on ollut yleisön käytettävissä vuodesta 2007 alkaen, ja siinä yhdistyvät kaikkien EU:n käännösyksiköiden termiresurssit. Käännöskeskus huolehtii hankkeen teknisistä näkökohdista hankekumppanien puolesta. Kumppaneita ovat Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean / Euroopan alueiden komitean, unionin tuomioistuimen, Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin käännösyksiköt. Ennen hankkeen käynnistämistä lähes kaikilla näillä laitoksilla oli omat termitietokantansa, mutta nykyään kaikkien käännösyksiköiden termikokoelmat on koottu IATEn yhteen yhteiseen termitietokantaan.

Vuonna 2018 saavutettiin uusi virstanpylväs, kun IATEn uusi versio julkistettiin. Työkalu suunniteltiin kokonaan uudelleen uutta teknologiaa käyttäen. Uudenlaisen ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen lisäksi IATEn yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten työkalujen kanssa on parannettu.
Suunnittelussa keskityttiin käytettävyyteen ja laitteiden väliseen yhteensopivuuteen.

Lisätietoja