Käännöskeskuksen tehtävää laajennettiin virallisesti vuonna 1995 keskuksen perustamisasetukseen tehdyllä muutoksella, jotta toimielinten välistä yhteistyötä käännösalalla voitiin vahvistaa:

  • Ensinnäkin keskuksen sallittiin laajentaa kääntämistä ja siihen liittyviä toimia niihin EU:n toimielimiin ja elimiin, joilla on oma käännösyksikkönsä. Tällainen yhteistyön muoto on täysin vapaaehdoista, mutta sen ansiosta käännöskeskus voi auttaa keventämään kyseisten elinten liiallista työmäärää.
  • Toiseksi käännöskeskus sai toimielinten välisessä yhteistyössä myös tehtävän järkeistää työmenetelmiä ja saada aikaan mittakaavaetuja.

Käännöskeskus on siten täysivaltainen jäsen toimielinten yhteisessä käännös- ja tulkkauskomiteassa, joka on EU:n toimielinten ja elinten kielipalvelujen yhteistyöfoorumi. Käännöskeskuksen edustajat tapaavat säännöllisesti muiden toimielinten käännösyksikköjen kollegoita ja keskustelevat yhteistä etua koskevista asioista (rekrytointi, henkilöstövaihdot, koulutus, kieliteknologia jne.) ja tekevät päätöksiä yhteisistä hankkeista (joita ovat muut muuan toimielinten väliset työkalut, kuten IATEn termitietokanta, eTranslation-konekäännösjärjestelmä ja Euramis-käännösmuisti).