Benoît Vitale
Benoît Vitale, käännöskeskuksen vt. johtaja tammikuusta 2019 alkaen

Käännöskeskuksen johtaja on käännöskeskuksen oikeudellinen edustaja, joka vastaa toiminnasta hallintoneuvostolle. Johtaja vastaa käännöskeskuksen johtamisesta ja hallinnosta ja seuraavista pääasiallisista tehtävistä:

  • työohjelman, talousarvion ja hallintoneuvoston päätösten laatiminen ja toteutus
  • käännöskeskukselle annettujen tehtävien toimeenpano
  • päivittäinen hallinto ja
  • kaikki henkilöstöasiat.

Johtajan apuna tehtävien suorittamisessa on käännöskeskuksen eri osastojen ja jaostojen henkilöstö organisaatiokaavion mukaisesti.

Johtajan suorassa alaisuudessa on tilipitojaosto ja hankehallinnan toimisto (PMO) sekä paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO)

Tilinpitojaosto

Hallintoneuvosto nimittää tilinpitäjän, joka suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Tilinpitäjä ryhmineen vastaa tulojen, menojen ja tilien hallinnoinnista sovellettavien sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Tilinpitäjä on vastuussa varainhallinnasta ja käännöskeskuksen toimintaan liittyvästä laskutuksesta. Näiden tehtävien täyttämiseksi tilinpitäjä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

Hanketoimisto

Hankkeiden hallinnan toimisto koordinoi strategisia hankkeita kaikissa käännöskeskuksen eri osastoissa ja jaostoissa ja varmistaa siten, että tehokkaita toiminnallisia ratkaisuja pannaan onnistuneesti ja kestävästi täytäntöön. Tämä parantaa palveluja sekä asiakkaiden että sisäisen henkilöstön kannalta.

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (LISO)

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava vastaa siitä, että käännöskeskuksen tietotekniikkajärjestelmät vastaavat asiankuuluvia turvallisuusstandardeja.

Johtajan ansioluettelo

Johtajan ilmoitus sidonnaisuuksista