Käännöskeskus voi Euroopan unionin virastona käynnistää tarjouspyyntöjä ja aloittaa neuvottelumenettelyjä palvelujen ja tavaroiden hankkimiseksi ulkopuolisilta toimittajilta. Hankintoihin sovelletaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta ja julkisten hankintasopimusten tekemiseen liittyviä asiaankuuluvia direktiivejä.

Asiasta kiinnostuneita ulkopuolisia toimittajia kehotetaan käymään säännöllisesti käännöskeskuksen verkkosivustolla ja toimielinten yhteisessä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily), joista saa tietoa tarjouspyyntöjen ja neuvottelumenettelyjen käynnistämisestä.

Linkkejä

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN