Perustamisasetus

Euroopan unioni antoi asetuksen käännöskeskuksen perustamisesta marraskuussa 1994 ja tarkisti sitä kahteen kertaan. Ensin vuonna 1995, jolloin käännöskeskuksen toimintaa laajennettiin niihin toimielimiin ja elimiin, joilla on käännösyksikkö, ja vahvistettiin toimielinten välistä yhteistyötä käännösalalla. Toinen kerta oli vuonna 2003, jolloin tiettyjä säännöksiä yhdenmukaistettiin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen kanssa.

Konsolidoitu teksti: Neuvoston asetus(EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1645/2003

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268