Euroopan syyttäjänvirasto

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Euroopan työviranomainen

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan puolustusvirasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Euroopan koulutussäätiö

Euroopan pankkiviranomainen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

Euroopan unionin rautatievirasto

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto

Yhteisön kasvilajikevirasto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto

Euroopan unionin satelliittikeskus

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus

Euroopan lääkevirasto

BERECin tukivirasto

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen