Harjoittelupaikat

Käännöskeskus tarjoaa harjoittelupaikkoja varsinkin Euroopan unionin jäsenvaltioista tuleville yliopisto-opiskelijoille sekä hakijamaiden kansalaisille, jotka haluavat hankkia tietämystä käännöskeskuksen toiminta-alueista ja saada kokemusta monikulttuurisesta ja monikielisestä ympäristöstä sekä tilaisuuden solmia kontakteja.

Harjoittelujakson pituus

Harjoittelukauden vähimmäispituus on kolme kuukautta ja enimmäispituus kuusi kuukautta (tästä on tosin poikkeuksia).

Kelpoisuusvaatimukset

Harjoitteluun voivat hakea ne, jotka hakemuksen ajankohtana täyttävät seuraavat vaatimukset:

  • koulutus: vähintään neljän lukukauden yliopisto-opinnot tai vastaavantasoinen koulutus alalla, joka on käännöskeskuksen kannalta mielekäs;
  • taidot: jonkin verran kokemusta jostakin käännöskeskuksen toiminnan alasta;
  • kielitaito: jonkin Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU-kielen tyydyttävä taito, jotta harjoittelija voisi suoriutua tehtävistään. Etuna on, jos harjoittelija osaa hyvin jompaakumpaa käännöskeskuksen työkielistä (ranskaa tai englantia). Hakijamaista tulevien on osattava perusteellisesti ainakin yhtä hakijamaan kieltä ja omattava hyvä englannin tai ranskan taito.

Valintamenettelyyn osallistuminen

Ennen kutakin kalenterivuotta käännöskeskus päättää tarjottavien harjoittelupaikkojen lukumäärästä, joka riippuu saatavista talousarviomäärärahoista ja osastojen mahdollisuuksista ottaa harjoittelijoita vastaan.

Käännöskeskus julkaisee sitten harjoittelupaikkahakemuksia koskevan pyynnön verkkosivustollaan. Siitä käyvät ilmi valintamenettelyn eri vaiheet (kelpoisuusvaatimukset ja valintakriteerit, hakemuslomake jne.).

Rahallinen avustus

Harjoittelijat saavat harjoittelukauden alkamispäivästä lähtien kuukausittaisen avustuksen, jonka määrä on 25 % väliaikaisen toimihenkilön AD5-palkkaluokan palkkatason 1 peruspalkasta.

Lisätietoja on käännöskeskuksen harjoittelukausia koskevassa hallinnollisessa päätöksessä, jota voi katsoa tai jonka voi ladata tästä osoitteesta: Administrative Decision/DA_012010