Käännöskeskus tekee ulkoisten kielipalvelujen tarjoajien kanssa kääntämistä, muokkausta, tarkistamista, editointia, terminologiaa ja termiluetteloja koskevaa työtä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

External language service provider

Käännöskeskus käyttää näiden palvelujen ulkoistamista varten puite- tai erityissopimuksia asiakkaan edellyttämän palvelun tyypin, kieliyhdistelmän ja alan mukaan. Puitesopimukset tehdään käännöskeskuksen järjestämissä tarjouskilpailuissa valittujen palveluntarjoajien kanssa. Nämä sopimukset ovat voimassa vuoden, ja ne voidaan uusia hiljaisella sopimuksella aina vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että kokonaiskesto on enintään neljä vuotta. Alihankkijoihin otetaan yhteyttä, kun asiakas tilaa työn. Jos ensimmäinen alihankkija ei pysty toteuttamaan tilausta tai ei vastaa, käännöskeskus voi tarjota työtä seuraavalle alihankkijalle ja niin edelleen järjestyksessä. Käännöskeskuksen ja ulkoisen kielipalvelujen tarjoajan välillä tehdään erityissopimuksia erityiskielipalvelusta ja alasta, joita puitesopimus ei kata, tai jos yksikään puitesopimuksen luettelossa oleva alihankkija ei pysty suorittamaan työtä.

Käännöskeskuksessa käytössä oleva nykyaikainen ja ennakoiva ulkoistamismalli perustuu kolmeen pääosaan: kielipalvelujen ulkoiset asiantuntijatoimittajat; dynaaminen arviointi (jatkuvasti muuttuva järjestys, jonka käännöskeskus otti ensimmäisenä käyttöön EU:ssa), joka varmistaa parhaiden kielipalvelujen tarjoajien käytön; ja lingvististen resurssien tarjoaminen ulkoisille palveluntarjoajille auttamaan näiden työtä.

Kaikkien ulkoisesti tuotettujen ja ulkoisten kielipalvelujen tarjoajien käännöskeskukselle toimittamien töiden on oltava niin laadukkaita, että niitä voitaisiin käyttää sellaisenaan, ilman keskuksen lisätarkistusta. Käännöskeskuksen sisäiset lingvistit tarkistavat kuitenkin järjestelmällisesti kaikki kyseiset työt palveluntarjoajia koskevan laadunvarmistusjärjestelmän olennaisena osana. Siinä käytetään arviointilomaketta, jolla varmistetaan käännösten soveltuvuus käytettäviksi. Lomakkeessa on käännös- tai editointilaadun yleisen arvioinnin lisäksi tarvittaessa myös yksityiskohtaista tietoa havaittujen virheiden tyypistä. Käännöskeskus keskittyy täydellisyyteen ja tarkkuuteen, viiteasiakirjojen ja julkaistun aineiston asianmukaiseen lainaamiseen, ohjeiden noudattamiseen ja termien ja tyylin johdonmukaisuuteen.

Käännöskeskus teettää kielipalveluja alihankintana pääosin EU:n 24 virallisella kielellä mutta myös muilla kuin EU:n kielillä, esimerkiksi islannin, norjan, arabian, venäjän, serbian, kiinan, japanin, heprean ja farsin kielellä.