Eagraíonn an tIonad Aistriúcháin glaonna ar thairiscintí ar bhonn rialta agus glacann sé páirt i nglaonna idirinstitiúideacha ar thairiscintí i raon leathan réimsí.

Is eintiteas dlíthiúil é an tIonad Aistriúcháin de réir Rialachán (CE) Uimh. 2965/94 ón gComhairle, arb é an Rialachán lenar bunaíodh an tIonad é, féadfaidh sé dul isteach i gcaidrimh chonarthacha le soláthraithe seachtracha seirbhíse.

Ní fhéadfar conradh a thabhairt chun críche ach amháin tar éis nósanna imeachta dochta AE maidir le soláthar poiblí a chomhlíonadh i gceart.

Chun tairiscint a chur isteach, ba cheart do sholáthraithe seachtracha seirbhíse freagairt ar ghlao ar thairiscintí a sheolann an tIonad.

Leagtar an fhaisnéis ar fad a theastaíonn chun tairiscint a chur isteach sna fógraí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar an leathanach seo.

Tabhair do d’aire le do thoil, áfach, nár chóir láithreán gréasáin an Ionaid a mheas mar ionadaí ar fhoilsiú oifigiúil an ghlao ar thairiscintí in TED (Tenders Electronic Daily), arb é an leagan ar líne den ‘Fhorlíonadh d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh’ atá tiomnaithe do sholáthar poiblí Eorpach é.

Dá bhrí sin, ní ghlacann an tIonad le haon fhreagracht ná le haon dliteanas ar bith i leith inneachar an láithreáin ghréasáin maidir leis sin.

Tugtar liosta de na glaonna ar thairiscintí (más ann dóibh) thíos.

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date:

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date: