Nós imeachta leanúnach/nósanna imeachta leanúnacha

Níl aon ghairmeacha ar thairiscintí ann.

Eagraíonn an tIonad Aistriúcháin glaonna ar thairiscintí ar bhonn rialta agus glacann sé páirt i nglaonna idirinstitiúideacha ar thairiscintí i réimsí éagsúla.

Is eintiteas dlíthiúil é an tIonad Aistriúcháin de réir Rialacháin (CE) Uimh. 2965/94 ón gComhairle, arb é an Rialachán lenar bunaíodh an tIonad é. Dá bhrí sin, féadfaidh sé dul isteach i gcaidrimh chonarthacha le soláthraithe seachtracha seirbhíse.

Ní fhéadfar conradh a thabhairt chun críche ach amháin tar éis nósanna imeachta dochta AE maidir le soláthar poiblí a chomhlíonadh i gceart.

Chun iarratas a chur isteach, ba cheart do sholáthraithe seachtracha seirbhíse freagairt do ghlao ar thairiscintí ar sheol an tIonad é.

Leagtar an fhaisnéis ar fad a theastaíonn chun iarratas a dhéanamh amach sna fógraí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar an leathanach seo.

Tabhair do d'aire le do thoil, áfach, nach bhfuil an stádas céanna ag láithreán gréasáin an Ionaid is atá ag foilsiú oifigiúil an ghlao ar thairiscintí in TED (Tenders Electronic Daily), arb é an leagan ar líne den ‘Fhorlíonadh d’Iris Oifigiúil’ an Aontais Eorpaigh atá tiomnaithe do sholáthar poiblí Eorpach é.

Dá bhrí sin, ní ghlacann an tIonad le haon fhreagracht ná le haon dliteanas ar bith i leith inneachar an láithreáin ghréasáin maidir leis sin.

Tá liosta tugtha thíos de ghlaonna reatha ar thairiscintí (más ann dóibh).

Doiciméadú