Déantar eagarthóireacht a shainmhíniú mar sheiceáil teanga ar théacs lena chinntiú go gcloíonn sé le rialacha gramadaí, poncaíochta agus litrithe na teanga foinsí. Déanann an t-eagarthóir earráidí gramadaí, poncaíochta agus litrithe a cheartú. Oibreoidh an t-eagarthóir i mód rianaithe athruithe chun na hathruithe a dhéanfar ar an téacs a aibhsiú. Más rud é go measann an t-eagarthóir gur féidir caighdeán teanga an téacs a fheabhsú ó thaobh soiléireachta agus sothuigtheachta de, cuirfidh sé nó sí nóta tráchta leis an téacs atá i gceist, agus déanfaidh sé nó sí moladh le haghaidh feabhsúcháin. Níl an t-eagarthóir freagrach as earráidí nó fadhbanna a bhaineann le hábhar an téacs a aithint nó a cheartú. I gcás go n-aimsíonn an t-eagarthóir fadhbanna féideartha a bhaineann leis an ábhar, déanfaidh sé nó sí iad a aibhsiú sa téacs. Tá sé de dhualgas ar an gcliant meastóireacht a dhéanamh ar ábharthacht na nótaí tráchta agus gníomhú cuí a chur i bhfeidhm. Ní dhéanfaidh an t-eagarthóir aon saincheisteanna a cheartú a bhaineann le formáidiú ná leagan amach an téacs.