Image
EU Agencies Network logo

Tá an tIonad Aistriúcháin ina bhall de Líonra Gníomhaireachtaí an AE.

Ba iad Ballstáit agus institiúidí an AE a chuir na Gníomhaireachtaí AE ar bun chun seirbhísí luachmhara a chur ar fáil do thionscail agus saoránaigh agus tascanna sainiúla dlíthiúla, teicniúla agus eolaíocha a chur i gcrích.

Tacaíonn na gníomhaíochtaí sin le tionscail ar fud na hEorpa agus cuireann siad comhairle ar bhonn fianaise ar fáil, rud a chabhraíonn beartais agus dlíthe a fhorbairt ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta.

Cuireann gníomhaireachtaí an AE breisluach ar fáil trí chleachtais roinnte faisnéise agus saineolais a chur chun cinn agus trí sheirbhísí teicniúla a thairiscint i réimsí a mbíonn tionchar acu ar shaol 500 milliún saoránach Eorpach.

(foinse: leathanach baile eislíon Líonra Gníomhaireachtaí an AE).