Image
IATE

Bhí an tionscadal Téarmaíocht Idirghníomhach don Eoraip (IATE) ar sheol an tIonad Aistriúcháin é in 1999 ina éacht suntasach maidir le comhar idirinstitiúideach. Ceapadh IATE ar dtús chun téarmaíocht ghníomhaireachtaí an AE a bhainistiú agus a chaighdeánú agus ina dhiaidh sin chun tacú le dréachtú ilteangach téacsanna AE. Tá IATE tar éis fás ina chóras casta dinimiciúil um bainistiú téarmaíochta.

Tá IATE ar fáil don phobal ó 2007 i leith agus bailítear le chéile ann acmhainní téarmeolaíochta na seirbhísí aistriúcháin AE ar fad. Déanann an tIonad Aistriúcháin bainistíocht ar gach gné theicniúil den tionscadal ar son comhpháirtithe an tionscadail, mar atá seirbhísí aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, Chomhairle an Aontais Eorpaigh, Pharlaimint na hEorpa, Chúirt na nIniúchóirí, Choiste Eacnamaíochta agus Sóisialta na hEorpa/Choiste na Réigiún, na Cúirte Breithiúnais, an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ó seoladh a leagan lán-athdheartha in 2018, rinneadh tuilleadh forbartha ar IATE, lena soláthraítear amharc nua d’Ateangairí, gnéithe nua comhroinnte sonraí agus athúsáide (íoslódáil, bailiúcháin), chomh maith le roghanna feabhsaithe um bainistiú sonraí (leabharmharcanna, stádas iontrála, crostagairtí).

Chun fanacht cothrom le dáta, féach ar an rannán atá tiomnaithe do na forbairtí is déanaí IATE ar ár leathanach nó ar na Nótaí leagain ar shuíomh gréasáin IATE.

Bain triail as an nGiuirléid Chuardaigh IATE a seoladh le déanaí chun teacht ar théarmaíocht an AE go héasca!

Bileoga IATE

Na forbairtí IATE is déanaí

  • Cabhair IATE ar líne
  • Tuilleadh meiteashonraí sna heaspórtálacha poiblí
  • Giuirléid Chuardaigh IATE
  • Scagairí breise ‘Cuardaigh de réir URL’
  • Rabhadh nua le haghaidh torthaí comhchosúla
  • Tá sonraí faoi úinéireacht SCIC ar fáil i gcuardach