Gníomhairí tacaíochta sreafa oibre (CDT-ACIII-2019/01)

Gníomhaire conartha Tag.  CDT-ACIII-2019/01 - Dáta foilsithe: 19/03/2019 - Dáta deiridh: 17/04/2019

Publication of a vacancy for the function of Director (Temporary Agent — Grade AD 14)

gníomhaire sealadach Tag.  COM/2019/20033 - Dáta foilsithe: 15/03/2019 - Dáta deiridh: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Oiliúna Tag.  Traineeship 2019 - Dáta foilsithe: 01/03/2019 - Dáta deiridh: 29/03/2019

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2019:

  • 1 Italian translator (Translation Department)
  • 1 German translator (Translation Department)
  • 1 Estonian translator (Translation Department)
  • 1 Terminologist (Translation Support Department)
  • 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (Translation Support Department)

Folúntais oscailte

Áit oibre ilnaisiúnta dhinimiciúil is ea an tIonad Aistriúcháin (CdT). Tairgeann sé deiseanna fostaíochta do shaineolaithe i réimse na dteangacha. Tairgeann sé deiseanna do ghairmithe freisin i bhfeidhmeanna corparáideacha laistigh de rannóga éagsúla an Ionaid.

Is trí nósanna imeachta roghnúcháin a earcaítear baill foirne. Tairgtear conarthaí mar oifigigh AE, mar bhaill foirne shealadacha AE nó mar bhaill foirne AE ar conradh d’iarrthóirí rathúla. Tá na coinníollacha oibre agus conarthacha bunaithe ar na rialacha foirne is infheidhme maidir le hInstitiúidí AE, is iad sin, Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais.

Tá folúntais ar oscailt do náisiúnaigh de chuid Bhallstát AE.

Cúrsaí Oiliúna

Tairgeann an tIonad cúrsaí oiliúna freisin, go háirithe do mhic léinn ollscoile as Ballstáit AE agus do náisiúnaigh as tíortha is iarrthóirí ar mian leo tuiscint a fháil ar réimsí gníomhaíochta an Ionaid agus taithí phearsanta a ghnóthú i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach.