EU Agencies Network logo

Tá an tIonad Aistriúcháin ina bhall de Líonra Gníomhaireachtaí an AE. Ba iad Ballstáit agus institiúidí an AE a chuir na Gníomhaireachtaí AE ar bun chun seirbhísí luachmhara a chur ar fáil do thionscail agus saoránaigh agus tascanna sainiúla dlíthiúla, teicniúla agus eolaíocha a chur i gcrích. Tacaíonn na gníomhaíochtaí sin le tionscail ar fud na hEorpa agus cuireann siad comhairle ar bhonn fianaise ar fáil, rud a chabhraíonn beartais agus dlíthe a fhorbairt ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta. Cuireann gníomhaireachtaí AE luach breise ar fáil trí fhaisnéis agus saineolas a chomhroinnt agus seirbhísí teicniúla a thairiscint i réimsí a théann i gcion ar 500 milliún saoránach Eorpach (foinse: Leathanach baile eislíon Líonra Gníomhaireachtaí an AE).