Image
CdT Management Board

 

Tá an tIonad Aistriúcháin faoi rialú ag Bord Bainistíochta. Is í an fhoireann, atá lonnaithe i Lucsamburg, a chuireann a chuid oibríochtaí i gcrích ó lá go lá, agus is í Stiúrthóir an Ionaid a dhéanann maoirseacht orthu.

Tá an Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaithe ó gach ceann de na Ballstáit AE, ón gCoimisiún Eorpach, agus ó na hinstitiúidí, comhlachtaí, gníomhaireachtaí agus oifigí ar cliaint an Ionaid iad.

Ar an 1 Márta 2022, ceapadh Christos Ellinides, Ard-Stiúrthóir Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach, ina Chathaoirleachar an mBord Bainistíochta.

CV an Chathaoirligh

Liosta de chomhaltaí an Bhoird Bhainistíochta

Ar theacht isteach sa Bhord Bainistíochta dóibh, cuireann comhaltaí dearbhú maidir le leasanna isteach, de réir bheartas an Ionaid ar choinbhleachtaí leasa a chosc agus a bhainistiú. Is é cuspóir na ndearbhuithe seo aon choinbhleacht leasa fhéideartha nó iarbhír ag aon chomhalta maidir lena mballraíocht den Bhord Bainistíochta a shainaithint, ionas go bhféadfaidh an tIonad na bearta iomchuí a chur i gcrích, más gá.

Beartas coinbhleachta leasa

Chun teacht ar dhearbhuithe maidir le leasanna agus CVanna de chuid chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, bain úsáid as an gcomhéadan cuardaigh thíos:

An Coimisiún Eorpach

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta
Marcus Angioni
Comhalta malartach
Christos Ellinides
Chairman

Parlaimint na hEorpa

Valter Mavrič
Lánchomhalta
Véronique Rosenkranz
Comhalta malartach

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Katelijn Serlet
Lánchomhalta
Andreea Ivanescu
Comhalta malartach

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Thierry Lefèvre
Lánchomhalta
Jurga Haenel
Comhalta malartach

An Banc Ceannais Eorpach

Rossana Villani
Lánchomhalta

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Pilar Calvo Fuentes
Lánchomhalta
Pawel Szuba
Comhalta malartach

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Eleonora Di Nicolantonio
Lánchomhalta
Florence Melaerts
Comhalta malartach

Coiste Eorpach na Réigiún

Eric Lavigne
Lánchomhalta
Elena Bravo Casado
Comhalta malartach

An Banc Eorpach Infheistíochta

Maria Bühler
Lánchomhalta
Thierry Fontenelle
Comhalta malartach

An tOmbudsman Eorpach

Marie-Pierre Darchy
Lánchomhalta
Alessandro Del Bon
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Niall McHale
Lánchomhalta
Rieke Arndt
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Nicole Romain
Lánchomhalta
Michail Beis
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

Patrick Hamilton
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil

Ingrida Taurina
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Gianluca Serra
Lánchomhalta
David Peers
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Alexios Skarlatos
Lánchomhalta
Monica Buch Garcia
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Shay O’Malley
Lánchomhalta
John Wickham
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

Christos Georgiadis
Lánchomhalta
Miguel Pereira
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Andrew Smith
Lánchomhalta
Mónika Azaola
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Dominika Lempicka-Fichter
Lánchomhalta
Steven Dunlop
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil

Katja Rosenbohm
Lánchomhalta
Gülcin Karadeniz
Comhalta malartach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

An Chomhairle Nuálaíochta Eorpach agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

Merit-Ene Ilja
Lánchomhalta

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Anna Gigantino
Lánchomhalta
Salvatore Ricotta
Comhalta malartach

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

James Ramsey
Lánchomhalta
Alessandra Fantini
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Anis Cassar
Lánchomhalta
Stephen Rizzo
Comhalta malartach

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Karen Aimard
Lánchomhalta
Antje Daume
Comhalta malartach

An Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

Giorgio Travaini
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Roeland Woldhuis
Lánchomhalta
Maria Molina-Sierra
Comhalta malartach
Francesco Mattina
Lánchomhalta

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

Eszter Karoliny
Lánchomhalta

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

Sofia Sakali
Lánchomhalta
Cécile Beelaerts
Comhalta malartach

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Mary McCaughey
Lánchomhalta
Ciara Burbridge
Comhalta malartach

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Jane Shreckengost
Lánchomhalta

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Rosemary de Sousa
Lánchomhalta
Marie-Christine Ashby
Comhalta malartach

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Andrea di Carlo
Lánchomhalta
Inge Buffolo
Comhalta malartach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

Dietrich Neumann
Lánchomhalta
Mirela Mladenova
Comhalta malartach

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Olivier Ramsayer
Lánchomhalta
Telemachos Telemachou
Comhalta malartach

An Bheilg

Andy Detaille
Lánchomhalta
Bernard Latour
Comhalta malartach

An Chipir

Natassa Avraamides-Haratsi
Lánchomhalta
Demetris Hasikos
Comhalta malartach

An Chróit

Marija Kaluđer
Lánchomhalta
Tatjana Pantić Mikulić
Comhalta malartach

An Danmhairg

Yasmin Labeni Pedersen
Lánchomhalta
Nadja Schou Lauridsen
Comhalta malartach

An Eastóin

Mari Peetris
Lánchomhalta

An Fhionlainn

Eeva Kaunismaa
Lánchomhalta

An Fhrainc

Natacha Ficarelli
Lánchomhalta
Pierre-Louis Lobel
Comhalta malartach

An Ghearmáin

Matthias Gruber
Lánchomhalta
Roland Schmieger
Comhalta malartach

An Ghréig

Sofia Stamatelli
Lánchomhalta
Styliani Kromlidou
Comhalta malartach

An Iodáil

Filippo Ghersini
Lánchomhalta

An Ísiltír

Wolfram Metz
Lánchomhalta
Teresa Morris-Drew
Comhalta malartach

An Laitvia

Māris Baltiņš
Lánchomhalta
Arturs Krastiņš
Comhalta malartach

An Liotuáin

Andrius Pauga
Lánchomhalta
Aleksas Dambrauskas
Comhalta malartach

An Ostair

Ulrike Köhler
Lánchomhalta

An Pholainn

Kinga Drożdżal
Lánchomhalta
Justyna Cichowska
Comhalta malartach

An Phortaingéil

Carlos Duarte
Lánchomhalta
Filipe Honrado
Comhalta malartach

An Rómáin

Mihai Constandache
Lánchomhalta

An Spáinn

Alicia Cocero
Lánchomhalta
Carlos Moreno
Comhalta malartach

An tSlóivéin

Boštjan Zupančič
Lánchomhalta
Jana Zidar Forte
Comhalta malartach

An tSlóvaic

Roman Suchý
Lánchomhalta

An tSualainn

Marie Van Dorrestein
Lánchomhalta
Åsa Malmberg
Comhalta malartach

An Ungáir

Endre Gáspár
Lánchomhalta

Éire

Philip Grant
Lánchomhalta
Michael Williams
Comhalta malartach

Lucsamburg

Jean Olinger
Lánchomhalta
Nathalie Grignard
Comhalta malartach

Málta

Julie Bonello
Lánchomhalta
Donatienne Spiteri
Comhalta malartach