Fáilte chuig ár láithreán gréasáin nua

Tá bród orainn seoladh ár láithreáin ghréasáin nua a fhógairt. San athdhearadh, forbraíodh an láithreán gréasáin ar Drupal 7 agus athfhachtóiríodh a raibh ann ina iomláine. 

De thairbhe go bhfuil teagmháil le saoránaigh AE ina dteanga dhúchais féin mar phríomhluach againn, is féidir an láithreán gréasáin nua a bhrabhsáil sna 24 theanga oifigiúla AE.

Leagadh fócas soiléir ar an ról atá againn sa tírdhreach AE agus ar an réimse leathan seirbhísí teanga a chuirimid ar fáil dár 64 chliant ar fud an AE.

Dírítear sa láithreán gréasáin nua freisin ar an misean atá againn laistigh den chreat um chomhoibriú idirnáisiúnta.  Ina theannta sin, tá an fhéidearthacht ann líonra na ngníomhaireachtaí ina bhfuil an tIonad a fhiosrú.

Tá rannán nua cruthaithe againn freisin atá tiomnaithe dár gcomhoibriú le soláthraithe seachtracha seirbhísí teanga.  Gheobhaidh cuardaitheoirí poist agus forthairgeoirí an scéal is déanaí i dtaca le nósanna imeachta earcaíochta agus soláthair ar ár láithreán gréasáin nua.

Tá léargas ann freisin ar ndóigh ar ár scéal féin, rud a léiríonn an ceangaltas atá againn i leith ilteangachais ó 1994 ar aghaidh.

Tá súil againn go mbeidh dúil agat i gcuma agus i mothú ár láithreáin ghréasáin nua agus go mbeidh tú in ann an t-eolas atá uait a aimsiú go héasca. 

Míle buíochas as cuairt a thabhairt orainn.