Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin maidir le drochriaracháin in institiúidí an AE agus i gcomhlachtaí eile AE. Cuimsítear leis sin, mar shampla, mírialtachtaí riaracháin, éagothroime, leithcheal, mí-úsáid chumhachta, loiceadh freagra a thabhairt, diúltú faisnéise agus moill gan ghá. Is féidir le saoránaigh nó cónaitheoirí i dtíortha AE nó cumainn, gnóthais agus comhlachtaí eile atá bunaithe san AE gearán a chur isteach.

Ba cheart duit gearán den chineál sin a chur isteach laistigh de dhá bhliain ón uair a thugann tú faoi deara na fíricí ar a bhfuil sé bunaithe, agus ní mór duit dul i dteagmháil leis an Ionad Aistriúcháin chun an cheist a réiteach ar dtús báire.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar leathanach baile an Ombudsman Eorpaigh:

http://www.ombudsman.europa.eu/ga/home.faces