Is éard atá i liostaí ionadaithe ná buíonta iarratasóirí ar éirigh leo dul trí nós imeachta roghnúcháin agus a chuirtear ar an ngearrliosta mar iarrthóirí ionchasacha le haghaidh fostaíochta.

Más gá, rachaidh an tIonad Aistriúcháin do Chomhlachtaí an AE i dteagmháil leis na hiarrthóirí atá ar an liosta ionadaithe.

Féadfar an liosta ionadaithe a roinnt le gníomhaireachtaí eile an AE freisin, más gá sin de réir riachtanas na seirbhíse.

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt dá n-aire nach ionann áit ar liosta ionadaithe agus dearbhú earcaíochta.

Chun bailíocht liosta ionadaithe a aimsiú, lean an nasc seo. 

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le liostaí ionadaithe CdT agus a mbailíocht, is féidir dul i dteagmháil linn trí ríomhphost: E-Selection@cdt.europa.eu.