Mar ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, féadfaidh an tIonad glaonna ar thairiscintí agus ar nósanna imeachta idirbheartaíochta a sheoladh ar mhaithe le seirbhísí agus le soláthairtí a cheannach ó sholáthraithe seachtracha. Tá an tIonad faoi réir fhorálacha an Rialacháin Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Tá sé faoi réir fhorálacha na dtreoracha ábhartha a bhaineann le dámhachtain conarthaí poiblí freisin.

Tugtar cuireadh do sholáthraithe seachtracha cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin an Ionaid agus ar bhunachar sonraí idirinstitiúideach TED (Tenders Electronic Daily) ar bhonn rialta chun faisnéis a fháil faoin seoladh glaonna ar thairiscintí agus ar nósanna imeachta idirbheartaíochta.