Bíonn an tIonad Aistriúcháin ag obair le soláthraithe seachtracha teanga chun aistriúcháin, athrú, athbhreithniú, eagarthóireacht agus liostaí téarmaíochta a fháil chun riachtanais seirbhísí teanga a gcliant a chuimsiú.

External language service provider

Maidir leis na seirbhísí sin a chur amach ar conradh, úsáideann an tIonad Aistriúcháin creatchonarthaí nó sainchonarthaí ag brath ar an gcineál seirbhíse, ar an bpéire teangacha agus ar an réimse a theastaíonn ón gcliant. Sínítear creatchonarthaí leis na soláthraithe seirbhíse a n-éiríonn leo sa ghlao ar thairiscintí a eagraíonn an tIonad. Conarthaí aon bhliana atá i gceist agus féadfar iad a athnuachan trí chomhaontú intuigthe ar feadh tréimhsí eile aon bhliana, nach faide ná tréimhse iomlán 4 bliana. Déantar teagmháil le conraitheoirí nuair a chuireann an cliant ordú isteach. Mura bhfuil an chéad chonraitheoir ar an liosta ar fáil chun an obair a dhéanamh, nó mura bhfaighimid freagra uaidh, féadfaidh an tIonad an obair a thairiscint don dara conraitheoir, agus mar sin síos an liosta. Síníonn an tIonad Aistriúcháin sainchonarthaí le soláthraithe seachtracha teanga i ndáil le seirbhís teanga ar leith agus réimse ar leith nach gcuimsítear faoi chreatchonradh, nó más rud é nach bhfuil aon chonraitheoir ar liosta an chreatchonartha ar fáil chun an obair a dhéanamh.

Tá múnla nua-aimseartha réamhghníomhach an Ionaid Aistriúcháin do sheachfhoinsiú bunaithe ar thrí phríomhghné: soláthraithe seachtracha seirbhísí teanga ar saineolaithe iad; córas dinimiciúil measúnaithe (athrangaithe) (ba é an tIonad a thug an córas sin isteach san AE den chéad uair) a chinntíonn go n-úsáidtear na soláthraithe teanga is fearr; agus acmhainní teanga a sholáthar do sholáthraithe seachtracha teanga chun cabhrú leo lena gcuid oibre.

Ba cheart go mbeadh gach píosa oibre a fhaigheann an tIonad ó sholáthraithe seirbhíse teanga ar chaighdeán sách ard gur féidir í a úsáid mar atá, gan aon athbhreithniú ón Ionad. Mar chuid de mheasúnú rialaithe cáilíochta an Ionaid ar na soláthraithe seirbhíse seo, déanann teangeolaithe inmheánacha athbhreithniú sistéamach orthu ar bhonn bileog mheasúnaithe chun a chinntiú go bhfuil siad oiriúnach dá fheidhm. Ní hamháin go bhfuil measúnú foriomlán ar an gcáilíocht aistriúcháin nó eagarthóireachta ar an mbileog, ach freisin, nuair is gá, bíonn faisnéis mhionsonraithe faoi na cineálacha earráidí a aimsíodh. Díríonn an tIonad Aistriúcháin ar iomláine agus cruinneas: seiceálann siad go luaitear doiciméid thagartha agus ábhar foilsithe i gceart, go gcloítear leis na treoracha agus déanann siad leanúnachas téarmeolaíocht agus stíle a fhíorú.

Is i 24 theanga AE is mó a chuireann an tIonad seirbhísí teanga amach ar conradh, ach cuirtear roinnt oibre amach ar conradh freisin i dteangacha eile nach teangacha AE iad amhail an Íoslainnis, an Ioruais, an Araibis, an Rúisis, an tSeirbis, an tSínis, an tSeapáinis, an Eabhrais, an Fhairsis, etc.