An Comhghnóthas um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

An Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC)

An Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

Comhghnóthas Taighde BAT 3 an Aerspáis Eorpaigh Aonair

An Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach

An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt

An Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

Joint Research Centre