Is éard atá i gceist le hobair théarmaíochta gluaiseanna iomlána a chruthú ina bhfuil buntéarmaí agus spriocthéarmaí, sainmhínithe, buntagairtí agus tagairtí comhthéacs, nótaí tráchta, etc., agus é mar aidhm an fhaisnéis sin a iompórtáil isteach sa bhunachar sonraí idirinstitiúideach téarmaíochta IATE (InterActive Terminology for Europe).

Léigh na bróisiúir: