Terminologija

Rad na terminologiji sastoji se od izrade cjelovitih glosara s izvornim i ciljnim pojmovima, definicijama, referencama o izvoru i kontekstu, komentarima i drugim informacijama o terminu.