Klijenti Prevoditeljskog centra nalaze se posvuda u Europi i specijalizirani su u mnogim različitim područjima (kao što su obrazovanje, zapošljavanje, kultura, promet, istraživanje i inovacije, socijalna pitanja, okoliš, energija, kemija, pravo vlasništva, pravo, proračun i financije, vanjska i sigurnosna politika, policijska i pravosudna suradnja, javno zdravstvo i zaštita potrošača). Centar pruža jezične usluge na 24 službena jezika EU-a, te na zahtjev i na jezicima država koje nisu članice EU-a. Posebice se pružaju sljedeće usluge: