Programi i izvješća

Na temelju strategije Centra koju usvaja Upravni odbor, Prevoditeljski centar ažurira sve povezane operativne višegodišnje programske i planske dokumente kako bi što bolje uskladio informatičke strategije, upravljanje kvalitetom, kadrovsku politiku te upravljanja kompetencijama i vještinama sa svojim poslovnim ciljevima.

Višegodišnja strategija

Buduća vizija Centra predstavljena je u višegodišnjoj strategiji i izražena strateškim ciljevima koji su dodatno definirani konkretnim strateškim ishodima i strateškim inicijativama koji se planiraju ostvariti tijekom referentnog razdoblja. Tijekom tog razdoblja provedba strategije mjeri se pomoću ključnih strateških pokazatelja uspješnosti.

Višegodišnji program rada

Strateški ciljevi i aktivnosti provode se kroz niz strateških inicijativa koje obuhvaćaju skupine diskrecijskih projekata određenog trajanja i programe koje se provodi uz redovno poslovanje Centra u sklopu njegovih višegodišnjih programa rada.

Godišnji program rada

Višegodišnji programi rada Centra dijele se na godišnje programe rada koji usklađuju strateške ciljeve s praktičnim aktivnostima poslovanja, mjerama i projektima, koji su detaljnije opisani u programima rada različitih odjela.

Godišnje izvješće o radu

Godišnje izvješće o radu sadrži pregled aktivnosti i ostvarenja Centra u određenoj godini i temelji se na ciljevima utvrđenim u godišnjem programu rada.