Image
EU Agencies Network logo

Prevoditeljski centar član je Mreže agencija EU-a.

Države članice Europske unije i institucije EU-a osnovale su agencije EU-a radi ponude vrijednih usluga gospodarstvu i građanima te za provedbu određenih pravnih, tehničkih ili znanstvenih zadataka.

Navedene aktivnosti osiguravaju podršku gospodarstvu diljem Europe i pružaju savjete utemeljene na dokazima koji pomažu u oblikovanju informirane politike i zakona na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

Agencije EU-a pružaju dodatnu vrijednost promicanjem prakse razmjene informacija i stručnog znanja te pružanjem tehničkih usluga u područjima koja utječu na život 500 milijuna europskih građana.

(izvor: početna stranica ekstraneta Mreže agencija EU-a).