Prevoditeljski centar planira svoje aktivnosti na različitim razinama i na temelju različitih dokumenata, uostalom kao i sve druge institucije ili tijela EU-a. Buduća vizija Centra predstavljena je u višegodišnjoj strategiji i izražena strateškim ciljevima koji su dodatno definirani konkretnim strateškim ishodima i strateškim inicijativama koji se planiraju ostvariti tijekom referentnog razdoblja. Tijekom tog razdoblja provedba strategije mjeri se pomoću strateških ključnih pokazatelja uspješnosti. Pojedinosti provedbe strategije navedene su u višegodišnjim programskim dokumentima i godišnjim programima rada Centra. Sažetak postignutog napretka u pogledu provedbe strategije i programa rada iznosi se u godišnjim izvješćima o aktivnostima Centra. Za potrebe financiranja različitih aktivnosti obuhvaćenih strategijom i programima rada, Centar izrađuje godišnje proračune koje usvaja njegov Upravni odbor, zajedno s programskim dokumentima. Proračun Centra uključuje podatke o predviđenim prihodima i rashodima za određenu godinu. Krajem svake godine Centar predstavlja svoja godišnja financijska izvješća koja opisuju provedbu proračuna.

Strategija Centra 2016. – 2020.

Strategija 2016. – 2020. prvenstveno je usmjerena na viziju Centra kao središnje ustanove za promicanje izvrsnosti u pružanju jezičnih usluga agencijama i tijelima Europske unije do 2020. godine.

Kao zajednički pružatelj jezičnih usluga za agencije i tijela EU-a, Centar i dalje aktivno doprinosi ostvarenju prioriteta Europske komisije o pretvaranju EU-a u zajednicu demokratskih promjena. Kako bi ispunio svoje ciljeve, Centar potiče učinkovitu višejezičnost u Europskoj uniji aktivnim radom i u suradnji sa svojim klijentima na osiguravanju pristupa informacijama građanima EU-a na raznim službenim jezicima EU-a.

Centar je kontinuirano usmjeren i na svoj drugi cilj, racionalizaciju korištenja resursa i usklađivanje postupaka prevođenja u okviru EU-a kroz međuinstitucijsku suradnju.

Glavni je cilj strategije optimizacija stvaranja dodane vrijednosti za klijente Centra, uz osiguranje njegove dugoročne održivosti.