Translation Support Department
M. Bubnic
Voditelj
 • Odsjek za upravljanje radnim postupkom
 • Odsjek za poslovni razvoj i podršku radnom postupku
 • Međuinstitucijska skupina za IATE

Odjel za podršku prevođenju nalazi se u samom središtu aktivnosti prevoditeljskog Centra i igra važnu ulogu u osiguravanju neometanog i učinkovitog pružanja usluga.

Ovaj se Odjel sastoji od Odsjeka za upravljanje radnim postupkom i Odsjeka za poslovni razvoj i podršku radnom postupku.

Odsjek za upravljanje radnim postupkom

Odsjek za upravljanje radnim postupkom odgovoran je za obradu narudžbi klijenata koje Centar zaprima, od ulaznih narudžbi do isporuke gotovih dokumenata. Centar u pravilu posluje s okvirnim ugovorima.

Osoblje Odsjeka za upravljanje radnim postupkom odgovorno je za:

 • zaprimanje, analizu i potvrdu narudžbi te, ako je to potrebno, pregovore s klijentima
 • dodjelu prijevoda, redaktura, lektura i terminoloških zadataka unutarnjim i vanjskim prevoditeljima
 • osiguravanje formata datoteka s kojima rade prevoditelji koji omogućava izmjene te točnog formata dokumenata koje se isporučuje klijentu
 • korištenje alata u području jezične tehnologije za obradu dolaznih datoteka
 • osiguravanje isporuke svih tekstova naručiteljima u dogovorenom roku i u odgovarajućem formatu
 • prikupljanje podataka koji su potrebni za fakturiranje pruženih usluga.

Odsjek za upravljanje radnim postupkom pruža lingvističku i tehničku podršku prevoditeljima tijekom cijelog postupka prevođenja. Uz to organizira dodatno osposobljavanje u različitim specijaliziranim područjima svoga rada (primjerice o korištenju tehnologije).

Odsjek za poslovni razvoj i podršku radnom postupku

Odsjek za poslovni razvoj i podršku radnom postupku sastoji se od nekoliko timova:

 • tima za poslovni razvoj, čiji je cilj praćenje trendova i inovacija u lingvističkim uslugama (alata, metoda rada i novih usluga) te pronalaženje najboljeg načina na koji Centar može pomoći svojim klijentima u ostvarivanju njihovih komunikacijskih potreba
 • tima za upravljanje korpusom i terminologijom, koji pruža i održava specijalizirane lingvističke resurse i alate u području terminologije, referentne dokumentacije, prijevodnih memorija i strojnog prevođenja
 • tima za žigove EU-a i dizajne, koji upravlja cijelim postupkom prevođenja žigova EU-a i dizajna.
 • Naposljetku, u Centru se nalaze i tim za podršku i razvoj IATE-a te koordinator za EurTerm (međuinstitucijsku platformu za suradnju terminologa).