Odjel za prevođenje najveći je odjel Prevoditeljskog centra s više od pola ukupnog broja djelatnika Centra. Sastoji se od tri jezične skupine i Odsjeka za vanjske odnose i komunikaciju.

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju održava kontakt s klijentima Centra radi utvrđivanja njihovih potreba i mjerenja njihove razine zadovoljstva. To čini redovitim posjetima klijentima, povremenim istraživanjima i upravljanjem povratnim informacijama klijenata.

U suradnji s klijentima, Odsjek organizira stručna usavršavanja, radionice i prezentacije za prevoditelje Centra kako bi proširio njihovo znanje o visokospecijaliziranim područjima rada klijenata i povezanim postupcima. Također priprema prezentacije za klijente za njihovo bolje razumijevanje uloge i usluga Centra.

Odsjek je nadalje zadužen za unutarnju i vanjsku komunikaciju. Širi i dijeli informacije redovitim objavljivanjem novosti na intranetu, internetskim stranicama Centra i portalu za klijente. Odsjek izrađuje i koordinira ciljanim publikacijama, kao što su godišnja izvješća o aktivnostima i godišnje izvješće o najvažnijim ostvarenjima te izdaje niz brošura i biltena. Također organizira razne manifestacije s ciljem promicanja višejezičnosti.

Prevoditelji (jezične skupine)

Svaka jezična skupina podijeljena je u prevoditeljske timove od kojih je svaki zadužen za jedan službeni jezik EU-a. Veličina pojedinog tima ovisi o radnom opterećenju, odnosno količini prijevoda na svaki ciljani jezik. Svi prevoditelji prevode na svoj materinji jezik i dolaze iz različitih struka, prvenstveno iz područja lingvistike.

Tijekom rada u Centru prevoditeljima je na raspolaganju dodatno usavršavanje u pogledu učenja jezika (proširenje postojećih jezičnih vještina i usvajanje novih jezika) i aktivnosti specifičnih za pojedine klijente.

Prevoditelji zaposleni u Centru prevode i revidiraju dokumente i žigove. Također podslovljavaju videozapise, sastavljaju glosare i unose pojmove u međuinstitucijsku terminološku bazu IATE.

Kao lingvisti, prevoditelji Centra jamče za kvalitetu svojih prijevoda. To se odnosi, kako na tekstove prevedene u Centru, tako i na dokumente dodijeljene na prijevod specijaliziranim vanjskim pružateljima jezičnih usluga.

Zahvaljujući svojem poslovnom modelu koji se temelji na angažmanu vanjskih izvršitelja i unutarnjoj kontroli kvalitete, Centar je postao referentna točka za sve aspekte redakture prijevoda.