Ured europskog javnog tužitelja

Prevoditeljski centar za tijela EU

Europsko nadzorno tijelo za rad

Centar za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama

Europska agencija za lijekove

Agencija za potporu BEREC-u

Agencija Europske unije za svemirski program

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Agencija za suradnju energetskih regulatora

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Agencija Europske unije za temeljna prava

Europski institut za ravnopravnost spolova

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

Europska agencija za sigurnost hrane

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu

Europska agencija za kontrolu ribarstva

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

Europska agencija za okoliš

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Europska obrambena agencija

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Europska agencija za kemikalije

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Europska zaklada za osposobljavanje

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala

Agencija Europske unije za azil

Agencija Europske unije za željeznice

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Agencija Europske unije za kibersigurnost

Ured Zajednice za biljne sorte

Jedinstveni sanacijski odbor

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva

Satelitski centar Europske unije

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

European Cybersecurity Competence Centre and Network