Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC)

Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu

Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje

Zajedničko poduzeće za čisti vodik

Zajedničko poduzeće „Fuzija za energiju”

Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo

Joint Research Centre