Odjel za prevođenje najveći je odjel Prevoditeljskog centra s više od polovice ukupnog broja djelatnika Centra. Sastoji se od tri jezična odsjeka.

Prevoditelji (jezične skupine)

Svaka jezična skupina podijeljena je u prevoditeljske timove od kojih je svaki zadužen za jedan službeni jezik EU-a. Veličina pojedinog tima ovisi o radnom opterećenju, tj. količini prijevoda na svaki ciljani jezik. Svi prevoditelji prevode na svoj materinji jezik i imaju različita obrazovanja, prvenstveno iz područja lingvistike.

Tijekom rada u Centru prevoditeljima je na raspolaganju dodatno usavršavanje u pogledu učenja jezika (proširenje postojećih jezičnih vještina i usvajanje novih jezika) i aktivnosti specifičnih za pojedine klijente.

Prevoditelji zaposleni u Centru prevode i revidiraju dokumente i žigove. Također podslovljavaju videozapise, sastavljaju glosare i unose pojmove u međuinstitucijsku terminološku bazu IATE.

Kao lingvisti, prevoditelji Centra jamče za kvalitetu pruženih prijevoda. To se odnosi na tekstove prevedene u Centru, ali i na dokumente dodijeljene na prijevod specijaliziranim vanjskim pružateljima jezičnih usluga.

Zahvaljujući svojem poslovnom modelu koji se temelji na angažmanu vanjskih izvršitelja i unutarnjoj kontroli kvalitete, Centar je postao referentna točka za sve aspekte redakture prijevoda.