Programozás és jelentés

A Fordítóközpont az Igazgatótanács által elfogadott stratégiája alapján aktualizál minden többéves működési tervezési és programozási dokumentumot, hogy informatikai stratégiáját, minőségirányítását, személyzeti politikáját, valamint kompetencia- és készséggondozási módszereit a lehető legjobban összehangolja ügyviteli céljaival.

Többéves stratégia

A többéves stratégia a következő évekre vonatkozó jövőképet tartalmazza stratégiai célok formájában, amelyeket a referencia-időszak során elérendő konkrét stratégiai célkitűzésekként és végrehajtandó stratégiai kezdeményezésekként határoz meg részletesen. A referencia-időszakban a stratégia végrehajtása a fő teljesítménymutatók segítségével számszerűsíthető.

Többéves munkaprogram

A stratégiai célkitűzések és intézkedések megvalósítása stratégiai kezdeményezések útján történik, amelyek a Fordítóközpont többéves munkaprogramjai keretében a napi működéshez szükséges tevékenységek mellett végrehajtott, határozott időtartamú, saját hatáskörben indított projektekből és programokból állnak.

Éves munkaprogram

A Fordítóközpont többéves munkaprogramja éves munkaprogramokra van felosztva, amelyek a stratégiai célkitűzéseket összehangolják a működéshez szükséges gyakorlati tevékenységekkel, intézkedésekkel és projektekkel, ez utóbbiakat pedig az egyes osztályok munkaprogramjai határozzák meg részletesen.

Az éves tevékenységi jelentés

Az éves tevékenységi jelentés az éves munkaprogramban meghatározott célkitűzések és célszámok fényében nyújt áttekintést a Fordítóközpont adott évben végzett tevékenységeiről és elért eredményeiről.