Translation Support Department
M. Bubnic
Vezető
 • Igénykezelési részleg
 • Nyelvi és technológiai támogatási részleg
 • Intézményközi IATE csoport

A fordí tástámogatási osztály központi szerepet tölt be a fordítóközpont tevékenységeiben, és hajtóerőként működik a szolgáltatások gördülékennyé és hatékonnyá tétele során.

Ez az osztály a munkafolyamat-kezelési részlegből, valamint az üzletfejlesztési és munkafolyamat-támogatási részlegből áll.

A Munkafolyamat-kezelési részleg

A Munkafolyamat-kezelési részleg a Fordítóközpontnak eljuttatott ügyféligények kezeléséért felelős, a beérkező kérések feldolgozásától egészen a végső dokumentum átadásáig. A Fordítóközpont főként keretszerződések alapján dolgozik.

A Munkafolyamat-kezelési részleg tagjai az alábbi feladatokat látják el:

 • fogadják, megvizsgálják és jóváhagyják az igényeket, szükség esetén az ügyfelekkel egyeztetve;
 • kiosztják a fordítási, lektorálási, szerkesztési és terminológiai feladatokat a belső és szabadúszó fordítók között;
 • gondoskodnak arról, hogy a fájlok, amelyekkel a fordítóknak dolgozniuk kell, szerkeszthetők legyenek, a dokumentumokat pedig megfelelően formázva adják le az ügyfélnek;
 • nyelvi technológiai eszközöket használnak a beérkező fájlok feldolgozására;
 • ügyelnek arra, hogy minden anyagot a megállapodás szerinti határidőre és a kért formátumban küldjenek vissza a megrendelőnek;
 • összeállítják a számlázási információkat.

A Munkafolyamat-kezelési részleg az egész fordítási munkafolyamat során nyelvi és technikai támogatást nyújt a fordítóknak. Ezenkívül képzéseket is biztosít az általa lefedett különféle szakterületeken (pl. a technológia használata).

Üzletfejlesztési és munkafolyamat-támogatási részleg

Az Üzletfejlesztési és munkafolyamat-támogatási részleg több csoportból áll, ezek a következők:

 • Az Üzletfejlesztési csoport, amelynek célja a nyelvi szolgáltatások ágazatában megfigyelhető trendek és innovációk nyomon követése (eszközök, munkamódszerek, új szolgáltatások), valamint annak elemzése, hogy a Fordítóközpont hogyan tudja a legjobban támogatni az ügyfeleket a kommunikációs igényeik kielégítésében.
 • A Korpusz- és terminológiakezelési csoport, amelynek feladata a speciális nyelvi erőforrások és eszközök biztosítása és karbantartása a terminológia, a referenciadokumentumok, a fordítási memóriák és a gépi fordítás területén.
 • Az EU védjegyek és formatervezési minták csoport, amely az EU védjegyek és formatervezési minták fordításának teljes munkafolyamatát felügyeli.
 • Végül pedig a Fordítóközpont ad otthont az IATE támogatási és fejlesztési csoportnak, valamint az EurTerm (terminológusok intézményközi együttműködési platformja) koordinátorának is.